Пісні

Жанр: Дівич-вечір

Місце

Етнографічні регіони

Середнє Подніпров'я
Слобожанщина
Степ

Жанр

Обставини виконання