My buly na tolotsi, tam divchata molodtsi

Velyka Hlusha (Volyns'ka oblast)


Lyrics

My buly na tolotsi, tam divchata molodtsi.

Divchata zhyto zhaly, khloptsi v snopy skladaly.

Khto moho snopa zv’yazhe, zo mnoyu spaty lyazhe.

[Zv’yazhu] ya sama snopy, i sama lyazhe spaty.


– Zhnysya, zhenchyku, zhnysya, na mene ne dyvysya.

Bo ya – zhenchyk malen'kyy, v mene serpok tupen'kyy.

Ya sama snopa zv’yazhu, sama spatoyky lyazhu.

Khto moho snopa zv’yazhe, zo mnoyu spaty lyazhe.Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
   Zhnyvni /the songs accompanying the rites during harvesting/


Context of performing:

Seasonal work
  Harvest
Participants

Collectors:

Both Miklos
Yuriy Rybak


Descriptors:

Natalka Khomenko


Date of collecting:

2018-06-17