Teasers/ Rhymes to stork

Rokytne (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

Zarechany, ku-ku,
Zarezali suku,
Krov oblizali,
Nam ne skazali.
***
A bochany-tovkachi,
Tovkli babu na pechi,
Vytovkli vovka,
Chorna holovka.
***
Buz'ko-lyevko,
Siv na derevko,
Travku smyche,
V sraku tyche,
Travka sokhne –
Buz'ko zdokhne.
***
Buz'ko–koloda,
Shcho zavtra bude,
Doshch chy pohoda.

Yakshcho buz'ko letyt' z rivnymy krylamy, to bude harna pohoda,
a yakshcho makhaye krylamy, to bude doshch.
***
Buz'ko-klyechko,
Znesy mnye yayechko,
Harnen'ke, bilen'ke,
Ale ne malen'ke.Location

Birthplace of the PerformersPerformersInformation

Genre:

Childlore
  Teasers


Context of performing:

Seasons
  Spring
  Summer
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuriy Kovalʹchuk


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2018-05-30