Nashyye khloptsy lovtsy, lovtsy

Rokytne (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

Nashyye khloptsy – lovtsy, lovtsy,
Zlovyli zhabu v ryetsye, v ryetsye.

Y usyem khlopchykam po klyendotstsi*,
Nashomu Yvanu – tsela zhaba.

Nashomu Yvanu – tsela zhaba,
Shob polyubila stara baba.

Shob polyubila z odnym zubom,
Lyetela slina tselim klubom.

*Klyendochka – zhab’yacha lapka.Location

Birthplace of the PerformersPerformersInformation

Genre:

Сalendar and ritual songs
   Kupalski /ritual songs for the period of Summer Solstice/
Humorous songs


Context of performing:

Seasons
  Summer
Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  06.07 The Eve of Ivan Kupala Day
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuriy Rybak


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2018-05-30