Kolo tykhoho brodu brala divchyna vodu

Chervona Volya (Zhytomyrs'ka oblast)


Lyrics

/ Kolo tykhoho brodu, / 2
Brala divchyna y vodu.
/ Byeruchi, zhakhnulasya, / 2
Da y dodom vernulasya.
/ Prybihla dodomon'ku,
Vpala baten'ku v nohi.
/ – Baten'ku, skhovay myene / 2
Vid lykhoyi svekrukhi.
/ Vid lykhoyi svekrukhi, / 2
Vid chuzhoyi mat'onki.
/ Sami sily vyecherat' – / 2
Myene poslaly po vodu.
/ Poki vody prinesla, / 2
To y vyecheron'ka proyshla.
/ Poki miski pomila, / 2
To y vyecheron'ka ne mila.Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Songs of the rites of passage
   Wedding songs


Context of performing:

Ritual and customary folklore
  The Wedding
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk


Descriptors:

Igor Perevertniuk


Date of collecting:

2018-05-26