Usi hory zeleniiut

Vynohradne (Vinnyts'ka oblast)


Lyrics

/ Usi hory zeleniiut, / 2
Lysh odnaia hora chorna.

/ Lysh odnaia hora chorna, / 2
De siiala bidna vdova.

/ De siiala, volochyla, / 2
Slizonkamy prymochyla.

/ – Idit, dity, idit z khaty, / 2
Vuiko sily obidaty.

/ Doky vuiko povbidaly, / 2
Dity batka vidvidaly.

/ – Vstante, batku, vstante z hrobu, / 2
Hore zhyty kolo rodu.

/ Hore zhyty-prozhyvaty, / 2
Yak toi kamin pidoimaty.

Dali slova zachytuiut:

– Vstante, batku, vstante z hrobu,
Hore zhyty kolo rodu.

Ne tak vuiko, yak vuinyna,
Sychyt vona, yak hadyna.

Vstante, batku, chorni ochu,
Bo my yisty duzhe khochem.

Vstante, batku,vstante z yamy,
Hore zhyty kolo mamy.

Doky vuiko obidaly,
Dity batka vidvidaly.Location

Variations

Birthplace of the PerformersParticipants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk


Descriptors:

Olga Karapata


Date of collecting:

2017-11-02