A v dovhoi lozy

Rozkoshivka (Vinnyts'ka oblast)


Lyrics

A v dovhoi lozy
Skakaly ternom kozy.
To v horu, to v dolynu,
To v rozhu, to v kalynu.

Kalyno, ne hnysia,
Divchyno, ne zhurysia,
Divchyno, ne zhurysia,
V nediliu viddasysia.

Oi v dovhoi lozy
Skakaly ternom kozy
To v horu to v dolynu,
To v ruzhu, to v kalynu.

Kalyno, ne hnysia,
Divchyno, ne zhurysia,
Divchyno, ne zhurysia,
V nediliu viddasysia.Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

  Spring songs
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Vasylyna Tkachuk


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2017-10-25