Oi skhodmosia, divchatochka, dokupky

Cherpovody (Cherkas'ka oblast)


Lyrics

/ Oi skhodmosia, divchatochka, dokupky, / 2
/ Ta y budemo pochynaty zazhynky. / 2

/ Oi pomozhy, Sviatyi Bozhe, zazhynaty, / 2
/ Blahoslovy pershyi snip nam zazhynaty. / 2

/ Shchedryi vrody v tsomu rotsi urozhai, / 2
/ Naistarisha zhnyvarochka, zazhynai. / 2

/ Oi zazhynai, zhnyvarochko, ta y snopa, / 2
/ Bo nastala dlia nas pora zolota. / 2

/ Ustavaimo dosvit sontsia, do zori, /2
/ Vezem v pole pereveslo, serp, hrabli. / 2

/ Umyiemsia v chystim poli rosoiu, / 2
/ Urozhai budem zbyraty kosoiu. / 2

/ Yak zberemo tsei bahatyi urozhai, / 2
/ To y spechemo nash sviatkovyi korovai. / 2Location

Birthplace of the Performers