Oi uchora izvechora

Nova Zbur'ivka (Khersons'ka oblast)


Lyrics

Oi uchora izvechora
/ Pasla Mylanka dva kachora. / 2

Pasla, pasla – zahubyla,
/ Pishla shukaty – zabludyla. / 2

Prybludyla v chyste pole,
/ De Vasylechko pluzhkom ore. / 2

– Oi Vasylechku, mii chepchechku,
/ Posiiu tebe v horodchechku. / 2

Budu tebe shanuvaty,
/ Na den try razy polyvaty. / 2

Na den try razy polyvala,
/ Bilenkyi khvartukh zamarala. / 2

Povisyla na kilochku,
/ Na shovkovenkim na shnurochku. / 2

Povii, vitre, siudy-tudy,
/ Vysushy fartukh khoch mizh liudy. / 2

Povii, vitre, buinesenkyi,
/ Vysushy fartukh bilesenkyi. / 2Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Malanka


Context of performing:

Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  13.01 Shchedryi vechir, Melanka (The New Year Eve according to Julian calendar)
Participants

Collectors:

Both Miklos
Susanna Karpenko


Descriptors:

Susanna Karpenko


Date of collecting:

2017-10-04