Ne khylysa, hilko, lystyamy dodolu

Zarichne (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

Ne khylysa, hilko, lystiamy dodolu.
Okh, o yak trudno zhyty syroti bez rodu.

Oi yak v mene v rodu odyn brat iz rodu,
Okh, oi vin pryizzhaie desiatoho hodu.

Oi vin pryizzhaie yo v nediliu vrantsi:
– Okh, dai, sestro, vypiem horilky po chartsi.

– Okh, shcho zh bo mnie bratko horilka ne pietsa,
Oi kolo moho sertsa oi zhurbonka vietsa.

– Nekhai vona vietsa, vona oborvetsa,
Oi rozkazhy mnie, sestro, yak tobi zhyvetsa.

– A meni zhyvetsa, Boh dai, shchob zhylosa,
Oi bula syrotoiu, a teper – vdovoiu.Location

Birthplace of the PerformersParticipants

Collectors:

Andrii Levchenko
Both Miklos
Kateryna Kapra


Descriptors:

Illya Fetysov


Date of collecting:

2016-05-13