Oy-da, oy-da-y-dish

Zamshany (Volyns'ka oblast)


Lyrics

Oy-da, oy-da-y-dish,
Vpala kurochka v kulish,
Treba konyky zaprahaty,
I kurochku vytyahaty.

Oy-da, oy-dashky,
Pushov bat'ko po ptashky,
Maty hrushok natrase –
Ta y khlopchyka napase.

Oy-da, oy-da-y -duli,
Hoyda, oy-da-y-duli,
Usim dytkam malym duli,
Arsenchyku – kalachi,
Shob spav uden' i vnochi.

Oy-da, oy-da, oy-da-dona,
Ny day, maty, za Pyrdona,
U Pyrdona – nyma khaty,
De zh ya budu nochuvaty?Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

  Lullabies
Participants

Collectors:

Both Miklos
Yuriy Rybak


Descriptors:

Natalka Khomenko


Date of collecting:

2018-06-18