Svyat vechor, svyat

Mochulyshche (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

Svyat vechor, svyat!
Bdzholyanaya matka vede bdzholyenyatka.
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
A veduchy, da y nauchaye.
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
Oy bdzholon'ky, moyi diton'ky.
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
Oy kudy zh my da y povernemo?
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
Chy v hustyyi bory, chy v vysoki lisy?
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
Ne v hustyyi bory, ne v vysoki lisy.
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
K panu hospodaru, v yoho pasyeku.
Svyat vechor, svyat!

Svyat vechor, svyat!
Da budem royit'sa, da budem sadit'sa.
Svyat vechor, svyat!

* Day, Bozhe, shchoby za rok dozhdali da y na toy hod kolyaduvaly!

* Tekst deklamuyet'sya, ne spivayet'sya.Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Carols
   To the beekeeper


Context of performing:

Seasons
  Winter
Participants

Collectors:

Both Miklos
Nahorniuk Oleksiy


Descriptors:

Olga Karapata


Date of collecting:

2018-06-02