U poli, poli kalina stoyala

Rokytne (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

U poli, poli kalina stoyala.
Oy day, Bozhe!

Pod toy kalinoy stezhechka lyezhala.
Oy day, Bozhe!

Po toy stezhechkye snych-panych khodyv.
Oy day, Bozhe!

Snych-panych khodyv, z konykom hovoryv.
Oy day, Bozhe!

– Oy konyu, konyu, chy tebe prodaty, chy obminyaty.
Oy day, Bozhe!

– Chy tebe prodaty, chy obminyaty.
Oy day, Bozhe!

– Ne proday mene, ne obminyay mene.
Oy day, Bozhe!

Dam tobi sukna neval'noho.
Oy day, Bozhe!

Dam tobi hroshey netsatskovanykh.
Oy day, Bozhe!

Zhaday, panychu, yak my vtekali.
Oy day, Bozhe!

Yak my vtekali krutymy horami.
Oy day, Bozhe!

Krutymy horamy, bystrymy ryekami.
Oy day, Bozhe!

A yak ya skochyv, da y pereskochyv.
Oy day, Bozhe!

Da ne zamochyv ny kopytochka.
Oy day, Bozhe!

Ny kopytochka, ny zhupanochka.
Oy day, Bozhe!

Ny zhupanochka, ny tebe, panochka.
Oy day, Bozhe!Location

Birthplace of the PerformersPerformersInformation

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Carols
   To the unmarried boy


Context of performing:

Seasons
  Winter
Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  07.01 Christmas
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuriy Kovalʹchuk


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2018-05-30