Da dubrovyyu voly hnala

Svarytsevychi (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

/ Da dubrovyyu voly hnala, / 2
Da z dubrovoyu rozmovlyala.

/ – Oy dubrovon'ko, zelenaya, / 2
Da y u try rady sadzhenaya.

/ Da y u try rady v chystom polyu, / 2
Da sydyt' sokol na topolyu.

/ Oy ty, sokole, sokolon'ku, / 2
Da ne zhur moyu holovon'ku.

/ Bo zh ya, moloda, zhurylasa, / 2
Da lykha dolya sudylasa.

/ Da y lykha dolya sudylasa, / 2
Da y od rodon'ku y odbylasya.

/ Da y od rodon'ku, y od rodyny, / 2
Da shyrokyy lyst na kalyni.Location

Variations

Birthplace of the Performers

InformationParticipants

Collectors:

Alla Kovalʹchuk
Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuriy Kovalʹchuk


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2018-05-29