Vesna-krasna, shcho ty nam prynesla

Svarytsevychi (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

Vesna-krasna, shcho ty nam prynesla,
Hey, hey, shcho ty nam prynesl[a].

Resheto bobu – zymi na khvorobu,
Hey, hey, shcho ty nam prynesl[a].

Khloptsam po kyyochku, dyvkam po vinochku,
Hey, hey, dyvkam po vinochk[u].

Khloptsam po kyyochku khudobon'ku byty,
Hey, hey, khudobon'ku byt[y].

Vesna-krasna, shcho ty nam prynesla, hey, hey,
Shcho ty nam prynesl[a].

Resheto bobu – zymi na khvorobu, hey, hey,
Shcho ty nam prynesl[a].

Khloptsam po kyyochku, dyvkam po vinochku, hey, hey,
Dyvkam po vinochk[u].

Khloptsam po kyyochku khudobon'ku byty, hey, hey,
Khudobon'ku byt[y].

Khudobon'ku byty, na pashu honyty, hey, hey,
Na pashu honyt[y].

Dyvkam po vinochku vesnu zustrichaty, hey, hey,
Vesnu zustrichat[y].

Vesnu zustrichaty, zymu prohanyaty, hey, hey,
Zymu prohanyat[y].

Idy, zymo, da y do Buchyna, hey, hey,
Da y do Buchyn[a].

Bo vzhe zh ty nam nadokuchyla, hey, hey,
Nadokuchyl[a].

Idy, zymo, v temnyyi lysy, hey, hey,
V temnyyi lys[y].

A nam, Bozhe, vesnu prynesy, hey, hey,
Vesnu prynes[y].Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Spring songs


Context of performing:

Seasons
  Spring
  Masnytsi, Kolodiy (the last week before the Great Lent)
  Great Lent (6 weeks before Easter)
Participants

Collectors:

Alla Kovalʹchuk
Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuriy Kovalʹchuk


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2018-05-27