Oy my buly y u vylykomu lysy / Troytsa, Troytsa, Prysvyata Bohorodytsa

Svarytsevychi (Rivnens'ka oblast)


Lyrics

Oy my buly y u vylykomu lysy,
Naradyly kusta iz zyl'onoho kl'on[u].

Naradyly kusta iz zyl'onoho kl'onu,
Vyydy, hospodare, iz novoho pokoy[u].

Vyydy, hospodare, iz novoho pokoyu,
Y vynes' kustu da khoch po zoloto[mu].

A v nashoho kusta da nozhky nevelychky,
Treba yomu, treba panchishky, cherevychk[y].

Nashyy kust poyide da do baten'ka v hosty,
Treba yomu, treba panchishky na pomost[y].

***

Troytsa, Troytsa, Prysvyataya Bohorodytsa,
Posiyala l'on, l'on, da nekhay zarodyts[a].

Posiyala l'on, l'on pry zeleniy dubrovi,
Nekhay zarodytstsa, da dlya meyi chornobrov[i].

Posiyala l'on, l'on pry kholodnyy krynytsi,
Nekhay zarodytstsa da meyi y odynyts[i].Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
   Kustovi /the songs accompanying the rite of leading the "kust"/


Context of performing:

Seasons
Movable feasts
  Zeleni sviata, Rusal’nyi tyzhden’, Mermaid week (3 days before Trinity Sunday and 3 days after)
Participants

Collectors:

Alla Kovalʹchuk
Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuriy Kovalʹchuk


Descriptors:

Myroslava Vertiuk


Date of collecting:

2018-05-27