Uchora zvechora stala novina

Chervona Volya (Zhytomyrs'ka oblast)


Lyrics

Uchora, zvechora, stala nova novina,
Bozhaya maty sporodyla oy syna.

Oy sporodyvshy, v yaselechko vlozhyla,
Nad tym dytyatkom Bozhym dukhom dykhala.

Oy to ne dytyatko – to svyateye Rozhestvo,
Shcho po vs'om sviti – veselesno, radosno.Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

  Carols
   Biblical and Christian


Context of performing:

Seasons
  Winter
Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  07.01 Christmas
  06.01 – 21.01 Sviatky (Christmas Time)
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk


Descriptors:

Igor Perevertniuk


Date of collecting:

2018-05-26