Shchedrivnychka nevelychka / Pryletila lastivochka

Katashyn (Vinnyts'ka oblast)


Lyrics

Shchedrivnychka nevelychka,
Dobra z medom palyanychka.
Yak tsilen'ka, ne lupayte,
A shmatochok ne davayte,
Dobryy vechir!

Pryletila lastivochka,
Sila sobi kray vikontsya,
Ta y nachala shchebetaty,
Hospodara vyklykaty.
‒ Vyydy, vyydy, hospodaru,
Podyvysya na kosharu.
Na koshari – ovechata,
Porodyly baranchata.
A yahnushky-karnavushky
Poskakaly vyshche hrushky.
Dobryy vechir!Location

Variations

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Shchedrivky, St. Basil’s songs
   Sung by children


Context of performing:

Seasons
  Winter
Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  13.01 Shchedryi vechir, Melanka (The New Year Eve according to Julian calendar)
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk
Yuliya Vasyuk


Descriptors:

Igor Perevertniuk


Date of collecting:

2017-10-28