Kolyad-kolyad, kolyadnytsya

Osokorivka (Khersons'ka oblast)


Lyrics

Kolyad-kolyad, kolyadnytsya,
Dobra z medom palyanytsya,
A pisna ne taka,
Dayte, dyadʹku, pʺyataka,
A vy, titko, hroshy,
V vas dyadʹko kharoshyy.
Yak ne daste pʺyataka –
Vizʹmu vola za roha,
A kobylku za chubrynku
Ta y vyvedu na mohylku,
A z mohylky na tichok,
Dayte, dyadʹku, pʺyatachok.

Yak ne daste dokhodu, perevernem khatu dymarem do lʹodu!Location

Variations

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Carols
   Sung by children


Context of performing:

Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  06.01 – 21.01 Sviatky (Christmas Time)
Participants

Collectors:

Both Miklos
Myroslava Vertiuk


Descriptors:

Susanna Karpenko


Date of collecting:

2017-10-09