Oy v nashoho Omelichka / Oy lyulichky-lyuli, nalytily huli

Chulakivka (Khersons'ka oblast)


Lyrics

Oy v nashoho Omelichka
Nevelychka simeyichka:
Tilʹky vin ta vona,
Ta staryy, ta stara,
Ta dvi Khrysti v namysti,
Ta dvi lyalʹky v kolystsi,
Ta dva drova nosyly,
Ta dva pichku topyly,
Ta dva vodu prynosyly,
Ta dva v pichku unosyly.

Oy lyulichky-lyuli,
Nalytily huli,
Staly dumatʹ she y hadatʹ,
Chym dytyatko hoduvatʹ.
Oy kotyku-kotku,
Ne lizʹ na kolodku,
Bo zabʺyesh holovochku,
Holovka bude bolitʹ,
Nichym bude zavertitʹ,
Troshky bulo sholku,
Zavertitʹ holovku,
I to ditky vkraly,
Na lyalʹky porvaly,

Oy lyuli-lyuli,
Oy lyulichky, bayu-bay,
Ne khody do nas, babay,
Do nashoyi khatky,
Ditochok kachatky,
Oy lyuli-lyuli,
Oy lyuli-lyuli.Location

Birthplace of the Performers

InformationParticipants

Collectors:

Both Miklos
Susanna Karpenko


Descriptors:

Susanna Karpenko


Date of collecting:

2017-10-05