Sho svyatoye Rozhestvo Khrystove

Nova Zbur'ivka (Khersons'ka oblast)


Lyrics

Sho svyatoye Rozhestvo Khrystove zh,
Sho nam radostʹ Boh prynʹos.

Arkhanhyla Havryyila zh
Usi truby zatrubyl[y].

Usi truby zatrubyly zh,
Mertvi z hroba probudyl[ysʹ].

Ustavayte, mertvi, z hroba,
Ta pidemo my do Boh[a].

A Boh bude nas sudyty zh,
U dva ryady stanovyt[y].

Sho pravedni v pravuyu ruku zh,
A hryeshnyye v vyechnu muku.

Sho pravedni veselyatʹsya zh,
A hryeshnyye plachutʹ shche y smutya[tʹsya].

Vony plachutʹ she y smutyatʹsya zh,
Ottsa y nenʹku spomyna[yutʹ].

Luchche b nenʹka ne rodyla zh,
Dushy hrikha ne robyl[a].

A to vzyala sporodyla,
Dushy hrikha narobyl[a].

A my tsʹomu zveselimsya zh,
Khrystu-Bohu poklonim[sya].

Khrystu-Bohu nebesnomu
Shche y Rozhystvu Khrystovomu.

- Dobryy vechir!Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Carols
   Biblical and Christian


Context of performing:

Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  06.01 – 21.01 Sviatky (Christmas Time)
Participants

Collectors:

Both Miklos
Susanna Karpenko


Descriptors:

Susanna Karpenko


Date of collecting:

2017-10-04