Shchedryk-vedryk, byv mene Petryk / Shchedrivochka shchedruvala

Stepove (Mykolaivs'ka oblast)


Lyrics

Shchedryk-vedryk,
Byv mene Petryk,
Iz khaty vyhnav,
Chuprynu vyrvav,
Spasiba lyudyam,
Shcho odboronyly,
Kusok sala
Zuby vterebyly.

Shchedrivochka shchedruvala,
Pid vikontse pidbihala:
- Shcho ty, zhinko, navaryla,
Shcho ty, babko, napekla,
Vynesy nam do vikna.
Yak ne vynesesh do vikna,
Viz'mu vola za roha,
A kobylku za chubrynku
Ta y poyidu na torzhok,
Kuplyu babi pyrizhok,
A didovi batozhok.
Davayte kovbasu,
Ato vsyu khatu roznesu,
Na l'od, a z l'odu i v vodu.Location

Birthplace of the Performers

Information

Genre:

Сalendar and ritual songs
  Shchedrivky, St. Basil’s songs
   Sung by children


Context of performing:

Fixed feasts (Solar calendar rites, the same date every year)
  13.01 Shchedryi vechir, Melanka (The New Year Eve according to Julian calendar)
Participants

Collectors:

Both Miklos
Susanna Karpenko


Descriptors:

Susanna Karpenko


Date of collecting:

2017-10-01