Oi tam na hori tserkovka stoit

Stepove (Mykolaivs'ka oblast)


Lyrics

Oi tam na hori
/ Tserkovka stoit. / 2

A v toi tserkovtsi
/ Try hroby lezhyt. / 2

V pershomu hrobu –
/ Diva Mariia. / 2

V druhomu hrobu –
/ Sviata Vyliia. / 2

V tretomu hrobu –
/ Sus Khrystos lezhyt. / 2

Nad Mariieiu
/ Svichi palaiut. / 2

Nad Viliieiu
/ Knyhy chytaiut. / 2

Nad Susom Khrystom
/ Rozha zatsvila. / 2

A z tei rozhy
/ Ta y viletiv ptakh. / 2

Kudy poletiv –
/ Ta y na nebesa. / 2

Tyie nebesa
/ Roztvorylysia. / 2Location

Birthplace of the PerformersParticipants

Collectors:

Both Miklos
Susanna Karpenko


Descriptors:

Susanna Karpenko


Date of collecting:

2017-10-01